Poutní mše svatá ke cti sv. Bartoloměje v Holedečku

A srdečně Vás zveme také na Svatobartolomějskou poutní mši svatou tuto neděli 26. srpna v 17.30 v kostele v Holedečku.