Papež připomíná sv. otce Pia: „Bojoval proti zlu s pokorou a a poslušností“

Papež připomíná sv. otce Pia: „Bojoval proti zlu s pokorou a a poslušností“

23.9.2022

V den liturgické památky sv. Pia z Pietrelciny, na který připadá rovněž 20. výročí jeho kanonizace, papež František vzpomíná na tohoto italského kapucína slovy: „Nabídl svou bolest z lásky“. Ve svatyni v San Giovanni Rotondo předsedal mši svaté kardinál Sean Patrick O’Malley, který prohlásil: „Sv. Pius není světec odvedle, ačkoli by byl rád vedl skrytý život a byl neznámý. Naučil svět, že největším úspěchem je svatost“.

Náhled
 

Pokora, poslušnost, láska, bolest snášená z lásky. Papež František na Twitteru poukazuje na svatého Pia z Pietrelciny v den, kdy si církev připomíná jeho liturgickou památku, a v roce, kdy slaví dvacáté výročí jeho kanonizace, které 16. června 2002 předsedal Jan Pavel II. Z účtu @Pontifex v deseti jazycích papež František načrtl stručný, ale významný portrét tohoto kapucínského mnicha: „Láska oživená vírou má moc odzbrojit síly zla. Svatý #PiuszPietrelciny celý život bojoval se zlem: pokorou, poslušností, křížem, a svou bolest obětoval z lásky“.

Papež, který 17. března 2018 vykonal pastorační návštěvu Beneventa, rodiště svatého Pia, a dále obcí Pietrelciny a San Giovanni Rotondo, u příležitosti stého výročí Piovy stigmatizace, připomíná zejména jednu ze stálic řeholníkova života: boj proti zlu. Rozumí se jím boj s ďáblem, který, jak píší mnozí životopisci, nenáviděl schopnost otce Pia číst v srdci a mít vidění. Bitvy se zlem, které ho trápily až do konce jeho života, ale v kterých, jak dnes papež poznamenává, vyhrál svou láskou a vírou.

Všeobecná úcta

Úcta k tomuto italskému kapucínovi začala ještě před jeho smrtí. Postupem času přesáhla místa, kde žil a pracoval, a dostala se až do Jižní Ameriky nebo Afriky, kde dnes existuje řada charitativních a solidárních děl nesoucích jeho jméno. V den kanonizační mše, které předsedal Jan Pavel II., jenž si s otcem Piem dopisoval, se na Svatopetrském náměstí tísnilo více než 300 tisíc lidí.

Kardinál O’Malley v San Giovanni Rotondo

Velký zástup věřících se dnes dopoledne sešel také v San Giovanni Rotondo v novém kostele pojmenovaném po tomto světci, který navrhl známý italský architekt Renzo Piano, na mši, kterou sloužil bostonský arcibiskup a Piův kapucínský spolubratr, kardinál Sean Patrick O’Malley. Tento kuriální kardinál, který je zároveň předsedou Papežské komise pro ochranu nezletilých, již v minulosti navštívil lokalitu v jihoitalské Apulii, kde již týden probíhají oslavy liturgické památky svatého Pia, mše svaté, novény a procesí s jeho sochou v ulicích města.

V dnešní homilii kard. O’Malley na úvod připomněl, že otec Pio byl „darem Itálie celému světu“ a pomohl „všem kapucínským spolubratrům nahlédnout krásu jejich povolání a podnítit je k větší věrnosti“. Všichni se máme „co učit od otce Pia“, který ukázal, že „jediným skutečným úspěchem v životě je svatost“. Jeho postava ovšem není postavou „světce odvedle“, pokračoval bostonský arcibiskup: „Jsem si jist, že otec Pio by byl velmi šťastný, kdyby mohl vést skrytý život a být jedním z těch anonymních světců, kteří zůstávají nepovšimnuti a neznámí. Někdy však Pán posvítí na jednotlivce, takže jeho život a svědectví se stanou výkladní skříní. V Božím plánu byl tento chudý a prostý rolník předurčen k tomu, aby se stal nástrojem zjevujícím celému světu láskyplnou Boží přítomnost a milosrdenství“, řekl kard. O’Malley a dále připomněl Wojtylovo spojení s tímto světcem, zejména známý, latinsky psaný dopis, který mu poslal v roce 1962 jako krakovský arcibiskup a v němž ho žádal, aby se modlil za jeho polskou přítelkyni, doktorku Wandu Półtawskou, která trpěla vážnou formou rakoviny: „Víme“, dodal O’Malley, „že tato žena byla později podivuhodným způsobem uzdravena. Jsem si jist, že Jana Pavla II. nemusel nikdo přesvědčovat o svatosti, hrdinských ctnostech a mimořádném vlivu otce Pia“.

Bostonský arcibiskup také poukázal na tíži stigmat, která svatý Pius nesl po pět desetiletí „s láskou a trpělivostí“. „Ve světě, kde je bolest považována za největší zlo, nám otec Pio ukazuje, že největším zlem není bolest, ale hřích a sobectví. Bolest může být dvousečnou zbraní, která může vést k sebelítosti, hněvu nebo zoufalství. Když se ovšem kříž rodí z lásky a ve spojení s Ježíšem, je životodárný a vede ke vzkříšení“.

(www.zpravy.cirkev.cz)