Nejnovější příspěvky

v interiéru liběšického kostela zahájeny práce

V letošním roce po mnoha letech náročných příprav začala první etapa statického zajištění liběšického poutního kostela. Náročné práce pod dohledem statika a zástupců památkové péče i archeologů vstoupily také do interiéru, aby tak po proběhlé poutní sezóně mohl být učiněn první zásadní krok ke konečným opravám kostela, které jsou rozplánovány na více let a s ohledem na vážný stav kostela budou prováděny citlivě a postupně.

statika-1statika-2statika-3

nultý advent ve Velké Černoci

V podvečer slavnosti Ježíše Krista Krále, na závěr liturgického roku, se konal ve Velké Černoci již 5.ročník „nultého adventu“. Po slavnostní mši svaté následoval koncert dětí ze Základní umělecké školy v Podbořanech, na který navázal koncert žesťového kvarteta Bonus Quartet z Roudnice n. Labem. Žesťové kvarteto pak zahrálo vánoční písně při požehnání vánočního stromu a betléma na velkočernocké návsi.

nulty-advent-1nulty-advent-2

adventní oslava ve Velké Černoci

Srdečně Vás zveme tuto sobotu 19. listopadu do Velké Černoce na oslavu blížícího se adventu, nazvané „nultý advent“, s požehnáním a rozsvícením vánočního stromu a požehnáním betléma, symbolu blížících se svátků. V kostele od 14-ti hodin bude mše svatá ze Slavnosti Ježíše Krista Krále, závěru liturgického roku.

plakat_listopad16

 

slavnost sv. Martina – díkůvzdání za úrodu

Letošní slavnost Zakončení Svatého roku Milosrdenství byla také zároveň slavností svatého Martina, spolupatrona liběšického poutního místa, která je díkůvzdáním za veškeré nebeské požehnání a poděkováním za úrodu. Na konci děkovné slavnostní mše svaté poděkoval generálnímu sekretáři Dr. Stanislavu Přibylovi sám svatý Martin a poté se připravil na svého bělouše, aby průvodem dovedl všechny poutníky do areálu liběšické fary na Svatomartinské hody.

sv-martin-podekovani-4sv-martin-podekovanisv-martin-podekovani-3sv-martin-podekovani-2