Nejnovější příspěvky

Novéna před velkým výročím Fatimy

V tyto dny se můžeme duchovně připravovat na veliké výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Krásnou formou přípravy je modlitba novény, kterou si zde můžete stáhnout, stejně jako další materiály, týkající se Fatimy a jejího výročí. Další povzbuzující informace naleznete na www.fatima2017.cz.

Modlitba jubilea Fatimy

Fatima

Výzvy fatimského poselství

Letáček – oslavy

Květen – měsíc Panny Marie

V tomto nejkrásnějším měsíci v roce budeme slavit veliké výročí – 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku. Je to velká příležitost nejen k připomenutí této významné události, ale především ke zpytování svědomí. Svět prošel za uplynulých sto let velkým utrpením a mnoha věcem šlo podle Panny Marie předejít, kdybychom více naslouchali jejímu mateřskému hlasu. Nastávající výročí je velkým povzbuzením k prosbám o Boží Milosrdenství.

Svátek Božího Milosrdenství

Neděle po Velikonocích je Svátek Božího Milosrdenství. Tento svátek je vyvrcholením velikonočních svátků a závěrem velikonočního oktávu. K tomuto svátku se váží nesmírné přísliby úplného odpuštění, smazání všech vin a trestů. Síla Svátku Božího Milosrdenství nekončí touto nedělí. Je celoroční výzvou, abychom prosili Boha o dar milosrdenství a především my sami prosili o dar, abychom se sami stali milosrdnými. Na místech, kde byly ve Svatém roce Milosrdenství otevřeny Svaté brány Milosrdenství, se stále můžeme přibližovat zvláštním způsobem tomuto nezměrnému tajemství, kterým se nás Pán rozhodl obdarovat.

 

k2

LIBĚŠICE U ŽATCE

návrat otce biskupa do domácího léčení

Otec biskup Jan Baxant se v pátek 21. dubna 2017 vrátil z nemocnice domů, do biskupské rezidence v Litoměřicích. Ve středu 12. dubna byl po náhlé srdeční slabosti hospitalizován a operován. Otec biskup řekl, že se cítí dobře, a děkuje všem, kteří se za něj modlili. Zároveň poděkoval lékařům, zdravotním sestrám a veškerému personálu zdravotnických zařízení, kterými prošel v minulém týdnu, za péči, s níž se tu setkal. Během příštího měsíce se má podrobit ještě jednomu operačnímu zákroku. Pamatujme tedy i nadále v modlitbě na jeho zdraví.

slavnost sv. Jiří a svěcení sv. Jana Nepomuckého v Soběchlebech

Letošní poutní slavnost sv. Jiří v Soběchlebech proběhla s ohledem na technický stav kostela na prostranství před kostelem. Následoval průvod k nově zrestaurované soše sv. Jana Nepomuckého, která byla slavnostně znovu posvěcena. O záchranu a restaurování sochy sv. Jana se zasloužil Spolek přátel Soběchleb, z.s. za podpory Města Blšany, z kterého byl přítomen také nový pan starosta Vlastimil Polcar. Celá slavnost proběhla navzdory aprílovému počasí ve velmi radostném duchu a velkou radost má jistě i samotný svatý Jan Nepomucký.