Nejnovější příspěvky

Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Zasvěcení PM Londýn

Ve Westminsterské katedrále v Londýně korunoval minulou sobotu (18.2.) kardinál Vincent Nichols sošku P. Marie Fatimské a obnovil zasvěcení Anglie a Walesu Mariinu Neposkvrněnému srdci.

„Tobě a Tvému Neposkvrněnému srdci v tomto 100. výročí fatimských zjevení znovu zasvěcujeme sami sebe nejen ve spojení s církví, mystickým Tělem tvého Syna, ale také s celým světem“ – pronesl londýnský arcibiskup před shromážděním, pro které nestačila tří tisícová kapacita katedrálního chrámu (foto). Obnovil tak zasvěcení, které učinil jeho předchůdce, westminsterský arcibiskup, kardinál Bernard Griffin, v roce 1948.

Kardinál Nichols ve své homilii připomněl fatimská zjevení jako významnou pobídku, která katolíky nutí k otázce, zda ve svém každodenním životě dobře vyjadřujeme, že jsme Kristovi učedníci. „Jak se nám daří kráčet po oněch dvou cestách, totiž dávání času Pánu a druhým v oblasti modlitby a oběti?“ – ptal se londýnský arcibiskup. Doporučil rovněž růženec jako modlitbu, která pomáhá říkat Bohu „ano“, což je – jak dodal – základ úcty k Nepokvrněnému srdci P. Marie.
Korunovaná soška P. Marie Fatimské bude nyní putovat po 20 katedrálách Anglie a Walesu.

( www.radiovaticana.cz )

Fatimský den v únoru v Liběšicích

Každého 13-tého v měsíci jste srdečně zváni do Liběšic u Žatce na Fatimský den.  V zimním období probíhají Fatimské dny v kapli Svaté Rodiny na liběšické faře. Po modlitbě růžence na úmysly Panny Marie následuje mše svatá a světelný průvod.

Letošní rok připomíná sté výročí událostí ve Fatimě v Portugalsku, kde se v roce 1917 zjevovala Panna Maria. Fatimské dny jsou odpovědí na naléhavou prosbu Panny Marie o modlitby a pokání. Naše odpověď na výzvy Panny Marie může odvrátit mnohé pohromy, které lidstvu hrozí. Od roku 1917 neztratily tyto výzvy nic na své aktuálnosti.

768x1024-fatima

Výročí zavražděného P. MUDr. Ladislava Kubíčka

p-mudr-ladislav-kubicek

V úterý 7. února 2017 uplyne 50 let od tajného kněžského svěcení R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka – katolického kněze, který byl 11. září 2004 zavražděn na faře v Třebenicích na Litoměřicku.

R.D. MUDr. Ladislav Kubíček, kanovník, osobní arciděkan a farář, se narodil roku 1926 na Podkarpatské Rusi. Po komunistickém věznění dokončil studia medicíny a teologie. V roce 1967 byl tajně vysvěcen na kněze a v roce 1968 získává biskup Trochta státní souhlas k jeho duchovenské činnosti. Od té doby působil na mnoha místech litoměřické diecéze. Mimo svoji pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství.

Ve výroční den jeho tragické smrti (popř. ve dnech k tomuto datu nejbližších) se na jeho památku každoročně koná pěší smírná pouť v Kunštátě na Moravě, ve farnosti, která je spojena s jeho rodinou a kde je pochován.

V diecézi je na něj pamatováno 11. září v Třebenicích – při modlitbě růžence a adoraci, při zádušní mši svaté v tamním kostele i u jeho pamětní desky na faře.

(www.dltm.cz)