odešel P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem.

Do Pánovy náruče odešel náš řádový spolubratr otec Klement. Kéž ho přijme v těchto listopadových dnech do svých nebeských radostí a bohatě odplatí dlouholetou službu na vinici Páně.