Obnova zřícené věže v Lenešicích

20160901_141332Obnova zřícené části kostela svatých Šimona a Judy Tadeáše v Lenešicích pokračuje. Dne 3.7. 2008 se zřítila věž s částí kostela. Od té doby pokračuje snaha o jeho záchranu a dostavbu. Při dnešní vikariátní konferenci, která se konala v Lenešicích měli možnost kněží lounského vikariátu vidět pokračující stavbu zblízka v doprovodu pana Plačka z místního spolku na obnovu kostela.20160901_090313. Při návštěvě Lenešic na ohrazení stavby naleznete veškeré informace o původním stavu, snaze o záchranu, dárcích a budoucnosti.