Novéna ke svatému Norbertu

Letošní slavnost Těla a Krve Páně vychází na slavnost velkého Eucharistického světce, šiřitele lásky k Eucharistii a ke mši svaté, na slavnost svatého Norberta. A to podivuhodně právě v roce, kdy se slaví 900 let od založení řádu premonstrátů právě svatým Norbertem. Toto nikým předem neplánované souznění dvou slavností je podivuhodným nebeským znamením, připomínajícím, jak veliké místo měla Eucharistie v životě svatého Norberta a zároveň velikým povzbuzením, abychom svatého Norberta prosili ve všech jinak jistě všelijak složitých životních záležitostech, ze kterých nás Pán často vyvádí právě poznáním veliké síly, kterou můžeme čerpat z Eucharistie. Ten, kdo si k ní najde cestu, zjistí, jak podivuhodně silná je tato svátost, neboť je v ní skryt sám Pán. Proto je síla této svátosti nevyčerpatelná. Připojme se v tomto jubilejním roce k modlitbě ke cti svatého Norberta před jeho slavností.

Modlitba k svatému Norbertovi za šťastné narození dítěte pro nastávající maminky

Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží!
Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeho Spasitele, kterého nejčistší Panna Maria, Jeho matka, počala bez poskvrny a porušení svého panenství a porodila jej beze vší bolesti. Proto jsi i vznik svého premonstrátského řádu spojil s dnem narození Ježíše Krista.
V pokoře tě tedy prosím, svatý Norberte, jako zvláštního ochránce, aby mi Bůh dal na tvou přímluvu milost donosit a porodit tento plod života. Ať také dá svou milost, aby toto počaté dítě bylo křtem přijato do Kristovy církve a Jemu, našemu Pánu, celý život věrně sloužilo, abychom nakonec spolu dosáhli věčné spásy.
Skrze Ježíše Krista našeho Pána. 
Amen. 

Svatý Norberte, pomocníku neplodných manželů a těhotných žen – oroduj za nás.

 


LITANIE KE SVATÉMU NORBERTU

https://www.premonstratky.sk/index.php/sk/spiritualita/modlitby/litanie-k-svatemu-norbertovi