Začíná novéna k Duchu svatému

Začíná novéna k Duchu svatému. Jako přípravnou modlitbu na slavnost Seslání Ducha svatého můžete použít také následující modlitby:

Litanie k Duchu svatému