Novéna k Božímu Milosrdenství – začíná na Velký pátek

Na Velký pátek začíná milostiplná novéna – novéna k Božímu Milosrdenství. Sám Pán Ježíš tuto novénu svěřil svaté Faustýně při svých zjeveních. Slibuje nesmírné duchovní obdarování – úplné odpuštění všech vin a trestů – o svátku Božího Milosrdenství. Pán Ježíš Faustýně připomíná, že kromě modlitby a hlásání milosrdenství, je třeba také konat skutky milosrdenství. Tedy ne jen o něj prosit, mluvit o něm, ale také ho žít.

novéna k Božímu Milosrdenství

úcta k Božímu Milosrdenství

korunka k Božímu Milosrdenství