Noc kostelů

Letošní Noc kostelů je v mnohém opět jiná, než v letech minulých, ale i tak nabízí mnohá zajímavá setkání a obohacení na velmi mnoha místech po celé naší zemi. Na našem poutním místě jsme chtěli především dát v letošním roce prostor pro tiché setkání s Bohem, aby tak každý mohl nechat pronikat paprsek nebeského světla do temnot a chmur, které zatěžují mnohá srdce obtížená starostmi. 🙂