Májový koncert ve Velké Černoci

Srdečně Vás zveme tuto sobotu na koncert barokní a renesanční hudby pro harfu, flétnu a zpěv a varhanní skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.Pucciniho, A.Dvořáka a J.Masseneta do kostela sv. Václava ve Velké Černoci. Těšíme se na Vás.