Kázání nejen pro děti – 4. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 4. neděle v mezidobí

Pravidelné nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti k 4. neděli v mezidobí.
Publikováno: 30. 1. 2021 15:30

Evangelium (Mk 1,21-28)

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

(www.cirkev.cz)