Jak se připravit na svátost smíření?

Jak se připravit na svátost smíření?

 

Příprava na Velikonoce pro většinu katolíků znamená také zpověď. Jak se na tuto svátost připravit, abychom očistili svá srdce, smířili se s Bohem, církví i bližními, a mohli se tak opětovně radovat z blízkosti Krista?

image:Image 54/source/orig/53391_img5273.jpg
Ilustrační foto
Foto: Lucia Kralová, ČaV

V tom nám může pomoci několik rad z příručky „Pečuj o své srdce!“, kterou papež František nechal rozdat na náměstí sv. Petra v neděli 22. února 2015 při modlitbě Anděl Páně. Nabízí mimo jiné i tzv. zpovědní zrcadlo užitečné ke zpytování svědomí, kdy se ptáme sami sebe, čeho zlého jsme se dopustili a co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samým.

„Postní doba je poutí obrácení, jejímž středem je srdce,“ řekl papež František. Je proto třeba pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím, na němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“  

Zpovědní zrcadlo:

Ve vztahu k Bohu

Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?

Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?

Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?

Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?

Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?

Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?

Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?

Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním

Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?

 Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?

 Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedlnosti?

 Starám se o chudé a nemocné?

 Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester?

 Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“?

 Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?

 Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?

 Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?

 Ctím a respektuji své rodiče?

 Odmítl jsem přijmout nově počatý život?

 Dopustil jsem se zničení daru života (i nenarozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?

Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě

Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?

Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?

Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?

Jak využívám čas, který mám k dispozici?

 Nejsem líný?

 Chci, aby mě všichni obsluhovali?

 Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?

 Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?

 Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?

Samotný průběh svátosti smíření je k dispozici na stránkách Liturgie.cz

Převzato z webu Biskupství brněnského. 

(www.cirkev.cz)