Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Každý rok před Květnou nedělí se schází mládež litoměřické diecéze na Diecézním setkání mládeže s biskupem. Letos již po 54! Více novinek najdete na webu diecézního centra pro mládež www.dcml.cz.