Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Srdečně zveme všechny mladé a jejich přátele na každoroční setkání mládeže z celé litoměřické diecéze!  Vyvrcholením setkání je pak mše svatá v katedrále s biskupem Janem Baxantem.