Události

24 hodin pro Pána

V postní době můžeme zvláštním způsobem prožít na výzvu papeže Františka 24 hodin pro Pána, od pátku 24. března do soboty 25. března. Je to příležitost, abychom my sami dali Pánovi více času, než obvykle a mohli tak pocítit sílu jeho pokoje a lásky. Takový prožitek přichází, když věnujeme modlitbě více času. V Liběšicích je možné přijít do stále otevřené kaple Božího Milosrdenství. Také je možné přijmout svátost smíření a zúčastnit se sobotní duchovní obnovy.

Den modliteb za nejmenší

Česká biskupská konference rozhodla o slavení slavnosti Zvěstování Páně, 25. března, jako „Dne modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti„. Při této příležitosti budou v jednotlivých diecézích sloužit biskupové nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života. Připojme se v tento den k modlitbě na tyto důležité úmysly.

Papež František poslal telegram k úmrtí kardinála Vlka

S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, píše papež František v kondolenčním telegramu adresovaném do rukou kardinála Dominika Duky. Text citujeme v plném zněním:

Přijal jsem zprávu o odchodu pana kardinála Miloslava Vlka, emeritního pražského arcibiskupa, k němuž došlo po bolestné nemoci, kterou snášel s vírou a důvěrou v Pána. Obracím se k Bohu s vroucí modlitbou, aby tomuto horlivému a velkodušnému pastýři dopřál věčný odpočinek, a duchovně se sjednocuji s věřícími diecézní komunity, v níž starostlivě vykonával biskupskou službu.
S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, navzdory strádání a pronásledování namířenému proti církvi, stejně jako na jeho plodnou a mnohostrannou apoštolskou činnost prodchnutou přáním dosvědčovat přede všemi radost z evangelia, s níž podporoval autentickou obnovu církve vždy věrnou inspiracím Ducha svatého.
Spolu s projevy upřímné soustrasti příbuzným zesnulého kardinála, kněžím a všem věřícím této drahé arcidiecéze, ze srdce uděluji útěšné apoštolské požehnání, jako znamení víry a křesťanské naděje ve Vzkříšeného Pána.

Franciscus PP.

www.radiovaticana.cz

Fatimský den v březnu v Liběšicích

Každého 13-tého v měsíci jste srdečně zváni do Liběšic u Žatce na Fatimský den.  V chladném, stále ještě předjarním období, probíhají Fatimské dny v kapli Svaté Rodiny na liběšické faře. Po modlitbě růžence na úmysly Panny Marie následuje mše svatá a světelný průvod.

Letošní rok připomíná sté výročí událostí ve Fatimě v Portugalsku, kde se v roce 1917 zjevovala Panna Maria. Fatimské dny jsou odpovědí na naléhavou prosbu Panny Marie o modlitby a pokání. Naše odpověď na výzvy Panny Marie může odvrátit mnohé pohromy, které lidstvu hrozí. Od roku 1917 neztratily tyto výzvy nic na své aktuálnosti.

768x1024-fatima