Modlitby a tradice

Misijní neděle 22. října 2017

Každý rok je příležitost prožít mimořádným způsobem MISIJNÍ NEDĚLI. Tato zvláštní neděle nám připomíná věci v souvislostech. Díky misijní neděli se můžeme propojit se všemi místy světa, kde žije spousta chudých a potřebných lidí, jejichž velikým světlem a radostí je víra a hlásání evangelia, které k nim z našeho světa kdysi dorazilo a je stále živé a naplňuje lidská srdce. Misijní neděle je výzvou k vděčnosti za to, že můžeme žít ve světě, kde je podstatně méně starostí, než jaké má většina lidstva a příležitostí projevit štědře solidaritu a pomoci nejpotřebnějším v nejodlehlejších místech světa. V předvečer misijní neděle se můžeme všichni spojit v modlitbě za misie v MISIJNÍM MOSTU MODLITBY ve 21.00 a následně prožít radost misijní neděle, jejíž hlavní oslavy proběhnou v Liběšicích od 10-ti hodin. DĚKUJEME VŠEM, KDO ŠTĚDŘE PODPOŘÍ SBÍRKU MISIJNÍ NEDĚLE!

Fatimský den v červenci v Liběšicích u Žatce

Jako každého 13-tého v měsíci, zveme Vás i tentokrát k účasti na Fatimském dni, který je oslavou velkého výročí 100 let od zjevení Panny Marie na tomto místě v Portugalsku. Je to příležitost pomodlit se společně na smír za celé lidstvo, zvláště za velké výzvy, kterým lidstvo čelí nebo možná bude muset čelit a zvláště pak za odvrácení pohrom všeho druhu a pokoj v lidských srdcích. Ve čtvrtek 13. července v 18.00 v liběšickém poutním kostele.

 

Novéna k Duchu Svatému

Ve čtvrtek 25. května začíná opět Novéna k Duchu Svatému před slavností Seslání Ducha Svatého. Na tuto velikou duchovní slavnost se můžeme připravovat především modlitbou, duchovním usebráním, můžeme si něco odříct či přinést nějakou konkrétní oběť. K modlitbě novény můžete využít modlitby litanií, které jsou zde ke stažení.

Litanie k Duchu svatému

Příprava na Svátek Božího Milosrdenství

Úcta k Božímu Milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství je obrovským požehnáním a obdarováním pro celé lidstvo. Zveme Vás srdečně k duchovní přípravě na tento svátek a k jeho prožití na našem poutním místě. Svátkem Božího Milosrdenství vrcholí velikonoční oktáv, osm dní slavnosti Ježíšova vzkříšení (slavnosti Zmrtvýchvstání Páně).

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

 

Vstoupili jsme do nového roku 2016. SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ začal 8. prosince. Papež František otevřel Svatou bránu Svatopetrské baziliky. V pouním kostele v Liběšicích u Žatce se otevřela Svatá brána Milosrdenství  v neděli 20. prosince 2015. Počínaje 8. prosincem začal nový pořad bohoslužeb na našem poutním místě. Svatá brána je pro Vás otevřena každý den v týdnu.

Máme pro Vás aktuální číslo Poutníčka a Poutníčka pro děti.  Srdečně Vás zveme všechny na Hlavní pouť k Panně Marii do Liběšic u Žatce. V tomto Svatém roce je hlavní pouť zároveň poutí ke Svaté bráně Milosrdenství.

Prožíváme Mimořádný Svatý rok, JUBILEJNÍ ROK MILOSRDENSTVÍ, vyhlášený papežem Františkem. V litoměřické diecézi jsou celkem čtyři Svaté brány tohoto Jubilejního roku. Po katedrále v Litoměřicích (13.12.) byly otevřeny Svaté brány v Liběšicích u Žatce (20.12.) a v Jablonném v Podještědí (27.12.) a nakonec se otevřela v Bozkově u Semil (17.1.)

Tento Svatý rok má velkou souvislost se Svátkem Božího Milosrdenství, který završuje Novénu k Božímu Milosrdenství, která spočívá v denní modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství a v ní je nám nabídnuto nekonečné Boží Milosrdenství, úplné odpuštění a také řešení všech lidských problémů skrze důvěru v toto Milosrdenství. Celý tento jubilejní rok budeme moci prožívat uprostřed těchto nesmírných darů a především sami toto nekonečné Milosrdenství zakusit.

          Během celého roku můžeme podpořit misie sbíráním známek pro misie

Chcete nám pomoci zachránit hodnotynebo postavit úplně nový kostel? Všem dárcům rádi pošleme potvrzení pro odpočet daní. Chcete-li naši farnost podpořit, budeme moc rádi. Za dobrodince se pravidelně modlíme a pamatujeme na ně při mších svatých.