Bohoslužby v našem farním obvodu

S ohledem na dnešní výzvu ministra zdravotnictví ke zhoršující se epidemiologické situaci v naší zemi se v našem farním obvodu dočasně nebudou konat od 15. října veřejné bohoslužby. Poutní kostel v Liběšicích je pro Vás každý den otevřen pro soukromou modlitbu, adorační kaple je pro Vás otevřena stále. Svátosti je možné udělit individuálně na požádání. Děkujeme všem za pochopení. Spojme se, podle výzvy našich biskupů, společně v modlitbě růžence za zklidnění současné situace a zastavení této pandemie. Bohoslužby můžete sledovat denně na TV Noe, TV Lux, Radiu Proglas a na www.mseonline.cz.