Archiv autora: o. Vilém

návrat otce biskupa do domácího léčení

Otec biskup Jan Baxant se v pátek 21. dubna 2017 vrátil z nemocnice domů, do biskupské rezidence v Litoměřicích. Ve středu 12. dubna byl po náhlé srdeční slabosti hospitalizován a operován. Otec biskup řekl, že se cítí dobře, a děkuje všem, kteří se za něj modlili. Zároveň poděkoval lékařům, zdravotním sestrám a veškerému personálu zdravotnických zařízení, kterými prošel v minulém týdnu, za péči, s níž se tu setkal. Během příštího měsíce se má podrobit ještě jednomu operačnímu zákroku. Pamatujme tedy i nadále v modlitbě na jeho zdraví.

slavnost sv. Jiří a svěcení sv. Jana Nepomuckého v Soběchlebech

Letošní poutní slavnost sv. Jiří v Soběchlebech proběhla s ohledem na technický stav kostela na prostranství před kostelem. Následoval průvod k nově zrestaurované soše sv. Jana Nepomuckého, která byla slavnostně znovu posvěcena. O záchranu a restaurování sochy sv. Jana se zasloužil Spolek přátel Soběchleb, z.s. za podpory Města Blšany, z kterého byl přítomen také nový pan starosta Vlastimil Polcar. Celá slavnost proběhla navzdory aprílovému počasí ve velmi radostném duchu a velkou radost má jistě i samotný svatý Jan Nepomucký.

Příprava na Svátek Božího Milosrdenství

Úcta k Božímu Milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství je obrovským požehnáním a obdarováním pro celé lidstvo. Zveme Vás srdečně k duchovní přípravě na tento svátek a k jeho prožití na našem poutním místě. Svátkem Božího Milosrdenství vrcholí velikonoční oktáv, osm dní slavnosti Ježíšova vzkříšení (slavnosti Zmrtvýchvstání Páně).