Adventní jarmark v Tuchořicích

Tradiční adventní jarmark se konal o první adventní neděli na návsi v Tuchořicích. Po vystoupení dětí ze základní a mateřské školy v Tuchořicích dorazil také sem svatý Mikuláš. Před požehnáním a rozsvícením vánočního stromu vystoupil liběšický Poutníčkův sbor.