Kardinál Wyszyńsky a matka Elżbieta Róża Czacká byli blahořečeni

Kardinál Wyszyńsky a matka Elżbieta Róża Czacká byli blahořečeni

Dnes se v polské Varšavě konala beatifikace kardinála Stefana Wyszyńského a matky Elżbiety Róży Czacké. Na slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, byl přítomen také kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Publikováno: 12. 9. 2021 16:00

„Ať jsou noví blahoslavení mocnými přímluvci tohoto záslužného národa, ať jsou světlem pro státní a místní úřady a ať podporují polskou církev v neustálé věrnosti Kristovu evangeliu,“ řekl kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, v homilii beatifikační mše svaté v chrámu Boží Prozřetelnosti ve Varšavě.

Blahořečení kardinála Wyszyńského se mělo uskutečnit již v květnu loňského roku. Pandemie koronaviru však způsobila zrušení této události, a od té doby se tak čekalo na stanovení náhradního termínu. 

Proces beatifikace kardinála Wyszyńského začal již v roce 1989. V říjnu 2019 papež František pověřil Kongregaci pro kauzy svatých, aby vydala dekret o zázraku. Jednalo se o o nevysvětlitelné uzdravení mladé ženy ze Štětína, která koncem 80. let onemocněla rakovinou štítné žlázy a podle lékařů neměla šanci přežít. Skupina řádových sester a dalších věřících tehdy ve svých modlitbách prosila kardinála Wyszyńského o přímluvu za uzdravení této nemocné ženy. Ta se pak opravdu náhle uzdravila a nemoci se nadobro zbavila.

Kardinál Stefan Wyszyński, který je považován za symbol odboje duchovních proti komunistickému režimu, byl vysvěcen na kněze v roce 1924 ve Włocławku. Poté pokračoval ve studiích na Katolické univerzitě v Lublinu a po skončení války se vrátil zpět do Włocławku, kde reorganizoval seminář a zastával funkci rektora. Roku 1946 ho papež Pius XII. jmenoval lubliňským biskupem a po smrti kardinála Augusta Hlonda roku 1948 byl Wyszyński jmenován arcibiskupem metropolitou hnězdněnským a varšavským, primasem Polska. Roku 1953 ho papež Pius XII. jmenoval kardinálem.

Sr. Elżbieta Róża Czacká je zakladatelkou Kongregace sester františkánek Služebnic Kříže, jejíž charisma spočívá ve službě nevidomým. Sama sestra oslepla po vážné nehodě v dětství. Proces jejího blahořečení začal v prosinci 1987. 27. října 2020 papež František uznal zázrak na její přímluvu.

V předvečer blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského, v sobotu 11. září, přednesl kardinál Dominik Duka na konferenci ve Varšavě o „polském primasovi tisíciletí“ přednášku, kterou naleznete zde

Foto: G. Gałązka, W. Łączyński

 

 
(www.cirkev.cz)