Archiv článků za měsíc: Září 2021

Program svatoludmilských oslav

Aktualizovaný program svatoludmilských oslav

Přinášíme podrobný program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily.
Publikováno: 8. 9. 2021 9:00

Čtvrtek 16. září

Program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Během bohoslužby bude k uctění vystavena lebka mučednice. Liturgii, kterou bude možné v přímém přenosu sledovat na TV NOE, svým zpěvem doprovodí Schola Gregoriana Pragensis.

Informace pro poutníky

 • Vzhledem k preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v bazilice nasazenu ochranu dýchacích cest.
 • Přístup k bazilice je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.
 • V případě zaplnění baziliky sv. Jiří bude před bazilikou k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Téhož dne se pak od 20.15 uskuteční ve svatovítské katedrále Oratorium sv. Ludmily od Antonína Dvořáka. Tento koncert je již vyprodán, je možné ho však sledovat od 20:15 v přímém přenosu na ČT Art. Více informací na: www.dvorakovapraha.cz.

Tento den – ve čtvrtek 16. září – se na pražském arcibiskupství veřejnost také seznámí s pravděpodobnou fyzickou podobou kněžny sv. Ludmily, jak se jí pokusil rekonstruovat mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie pod vedením celosvětově uznávaného specialisty na rekonstrukci obličeje Cícero Moraese.
 

Pátek 17. září

V pátek 17. září mohou diváci TV NOE v přímém přenosu od 17.30 zhlédnout příjezd relikvie sv. Ludmily na Tetín. V 17:45 v kostele sv. Ludmily bude světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer za účasti biskupů předsedat svatoludmilským nešporám. Na konci nešpor vystoupí se společným prohlášením o česko-rakouském smíření olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner a vídeňský arcibiskup, papežský legát Christoph kardinál Schönborn.

Informace pro poutníky

 • Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách města Tetín: https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/.
 • Vzhledem k preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v kostelech nasazenu ochranu dýchacích cest.
 • V případě zaplnění kostela sv. Ludmily bude před kostelem k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Od 20.00 začíná na berounském náměstí koncert Má vlast od Bedřicha Smetany.

 
Sobota 18. září

Letošní svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září v 11.00, kdy se v Tetíně uskuteční slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák ze Skalky u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. Ten ke své účasti v Tetíně pro pražské arcibiskupství uvedl: „Jsem šťastný, že oslavím výročí sv. Ludmily, a to hned ze tří důvodů,“ říká český rodák kardinál Christoph Schönborn, a dodává: „Ludmila je branou do křesťanství pro naši vlast. Stojí na prahu nové éry, ve které se křesťanská víra stala formující silou ve společnosti. Evropa dodnes stále nese tento základ hodnot. Nesmíme ho ztratit.“ Podle vídeňského arcibiskupa ukazuje dále Ludmila sílu žen v měnící se společnosti. „Je příznačné, že na počátku křesťanské éry v Čechách a na Moravě byla žena. Skutečnost, že se stala obětí násilí, je připomínkou naší doby, ve které tolik žen trpí násilím.“ A konečně, upozorňuje kardinál Schönborn: „Svatá Ludmila je babička svatého Václava. Vychovala největšího vládce Čech. Prarodiče jsou dodnes často nositeli tradic a prostředníky víry v dalších generacích.“

Poutní bohoslužbu doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod vedením mistra plk. Jana Zástěry. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na ČT2.

Informace pro poutníky

 • Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách obce Tetín: https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/.
   

Oslavy pokračují i na podzim

Oslavy přemyslovské kněžny budou pokračovat i po výročí její mučednické smrti. Výstavu „Svatá Ludmila – kněžna lidu milá“ si bude moci veřejnost prohlédnout v Pálffyho paláci na Malé Straně od 15. října do 28. února příštího roku denně-mimo pondělí-od 9.00-18.00.

PROGRAM NÁRODNÍCH OSLAV TETÍN, BEROUN:           

 17. 9. 2021 – pátek Tetín, Beroun

 • 17.45 příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín + Modlitba za vlast
 • 18.00 Svatoludmilské nešpory (60 min.) – kostel sv. Ludmily na Tetíně
 • 19.00 občerstvení pro vzácné hosty – Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně
 • 19.30 přijetí delegace s papežským legátem na radnici v Berouně
 • 20.00 Open air koncert
Má vlast – Husovo nám., Beroun (Český symfonický orchestr pod taktovkou Jana Talicha)

18. 9. 2021 – sobota Tetín

11.00 – 13.00 Národní svatoludmilská poutní mše sv. na louce u fotbalového hřiště na Tetíně
14.00 – 20. 00 kulturní program centrum obce a trhy
19.30 – 22. 00 večerní koncerty – Tetin louka
 
Podrobný sobotní  kulturní program centrum obce:
Pódium u kostela sv. Jana Nepomuckého
 • 14.00  – 15.00 koncert  Jiří Pavlica & Hradišťan
 • 15.30 – 16.30 Divadlo KA2

Legenda o Sv. Ludmile a Sv. Václavu. Loutkové vyprávění o tom, jak to bylo se svatou Ludmilou a kdo byl svatý Václav. Vypráví herečky Kateřina Tichá a Kateřina Tschornová.

 • 17.00 – 17.30 prezentace Cyrilometodějská stezka

Informace o propojení Svatoludmilské stezky se stezkou Cyrilometodějskou (CMS). Trasa povede napříč republikou, z Vranova u Brna na Levý Hradec a vyznačení bude probíhat již v letošním roce.

 • 19.00 – 20.00 Angel-y

Klaunsko-mimické představení. Dialog dvou Angel-ek je sledem půvabně groteskních scén, v nichž herečka Vanda Hybnerová a tanečnice Lucia Kašiarová uplatňují svou pohybovou vynalézavost, osobní půvab i vtip.

Komunitní centrum sv. Ludmily

 • 13.30 – 14.30 vyhlášení celosvětového srazu Ludmil a Bořivojů

Moderuje Ladislav Pecka – zastupitel obce Tetín, jeskyňář, průvodce po tetínských kostelech

 • 15.30 – 16.15 prezentace projektu Via Ludmila

Cílem projektu je putování nejen po stopách sv. Ludmily, ale také po stopách Ludmiliných potomků rozesetých po mnoha regionech České republiky i po mnoha evropských a dokonce i mimoevropských zemích. Zúčastní se autor projektu Jan Drocár, který se dlouhodobě věnuje sestavování rodokmenů a nashromáždil mnoho poznatků o rodinách, v jejichž žilách koluje krev sv. Ludmily.

 • 16.30 – 18.00 CO BY TOMU ŘEKLA SV. LUDMILA?

Pokus o intepretaci aktuálních nadějí a bolestí církve a světa očima středověké světice. Panelová diskuze dámského tria vynikajících křesťanských osobností a erudovaného historika a teologa.

 • Kristina Koldinská, profesorka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, členka evropské sítě právních expertů v oblasti rovnosti pohlaví, volnosti pohybu a koordinace sociálního zabezpečení, členka Sant´Egidio
 • Mireia Ryšková, docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, podílela se na vybudování a vedení Jaboku – Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické školy
 • Francesca Šimuniová,představená česko-německé komunity benediktinek v Mnichově a Praze
 • Tomáš Petráček, kněz, teolog a církevní historik, profesor Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Kostel sv. Kateřiny

 • místo klidu, smíření a odpuštění

Kostel sv. Ludmily

 • 14.00 – 18.00 vystavení lebky sv. Ludmily
 • 18.00 Řeckokatolické zpěvy
 • 18.40 požehnání, odvoz lebky sv. Ludmily

Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • Výstava Eliášův oheň  

Společná výstava malíře Jakuba Špaňhela a sochaře, řezbáře a grafika Jiřího Kobra.

19. 9. 2021 – neděle Tetín

 • 11.15 – 12.00 – mše – kostel sv. Ludmily
 • 12:00 – 17:00 – Tetínský trh (CENTRUM)
 • 12.00 – 20.00  – Kulturní program centrum obce a trhy (programem vás provede bývalá moderátorka Snídaně s Novou paní Ema Klementová)
 • 12:00 – 13:00 – Berounská kapela Bonbon -pěvecký sbor s hudebním  doprovodem, písničky Karla Hašlera, lidové a trampské písně.
 • 13:30 – 14:00 – Dopamin
 • 14:30 – 15:00 – Hound dogs (rock and roll) 
 • 15:30 – 16:30 – Pohodáři (country)
 • 17:00 – 18:00 – Marta Tauberová a pan Jonáš (Swing a Blues)
 • 18:00-19:30 – Přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. (KOMUNITNÍ CENTRUM) – Český kras a jeho tajemství
 • 14.30 – 17. 00  –   vymetání půdy, malování Marie Smetanová

Zdroj: www.apha.cz

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti

AKTUALIZOVÁNO: Program Mezinárodního eucharistického kongresu 2021

Mezinárodní eucharistický kongres se uskuteční v Budapešti ve dnech 5.-12. září 2021. V rámci programu, který zahrnuje přednášky, svědectví, katecheze, panelové diskuse i kulturní akce, vystoupí se svou promluvou také kardinál Dominik Duka.
Publikováno: 3. 9. 2021 11:15

Foto: Pozvánka na MEK 2021 (https://www.iec2020.hu/en)

Na týdenní Mezinárodní eucharistický kongres se z České republiky do Budapešti vypravuje skupina organizovaná Českou biskupskou konferencí, která ve dnech 10. až 12. září doprovodí kardinála Dominika Duku, královéhradeckého biskupa Jana Vokála a pomocné biskupy Zdenka Wasserbauera a Josefa Nuzíka. Poutníci budou cestovat autobusy a celou výpravu bude duchovně doprovázet generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Jan Paseka. Cestu organizuje královéhradecké diecézní poutní centrum. „Ubytování pro tuto skupinu se podařilo zajistit v hotelu Iris, který je přímo na budapešťském náměstí Hrdinů, vlastně jen malý kousek od papežského oltáře. Je to obrovská výhoda – když to trošku přeženeme, tak prakticky z okna se budou poutníci dívat na papeže,“ uvedl vedoucí centra Mons. Pavel Dokládal.

Diecézní poutní centrum vypravuje také autobusy pouze na nedělní (12. září) papežskou bohoslužbu, kdy budou lidé cestovat v jednom dni tam a zpět. „Maďarská vláda, na rozdíl od slovenské, rozhodla, že pro účastníky kongresu nebudou platit žádná pandemická omezení. Nevyžadují se doklady o testování, bezinfekčnosti ani očkování,“ upozornila Hana Frančáková z poutního centra. V současné době čítá oficiální česká skupina asi 100 lidí. „Ještě několik míst je v hotelu k dispozici, takže pokud by někdo zareagoval na poslední chvíli, je to možné. Hlásit se je možné i k jednodenní pouti do Budapešti přímo u nás na poutnik@bihk.cz nebo na tel. 731 598 752,“ dodává.

PROGRAM EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2021

Eucharistickému kongresu bude ve dnech 2. – 4. září 2021 předcházet Teologické symposium v Ostřihomi, sídle primase maďarského. Většina programu kongresu se až do 10. září bude konat v hale Hungexpo.

Neděle 5. září

Celý kongres bude zahájen v odpoledních hodinách zahajovací ceremonií a mší svatou spojenou s prvním svatým přijímáním na náměstí Hrdinů v centru Budapešti. Hlavním celebrantem bude papežský legát.

Pondělí 6. září

Po ranních chválách proběhne katecheze kard. Joao Tempesty z Brazilie. V 10.30 vystoupí se svým svědectvím řeckokatolický kněz, bratr Konstantin Szabó. Následuje mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Piero Marini, prezident Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy. Účastníci kongresu mohou po obědové pauze dle volby navštívit hodinový workshop na témata pastorální péče dětí, eucharistie jako zdroj dobra, eucharistie a křesťanský život a důvěrnost s Bohem skrze eucharistii.

V 18.00 v bazilice sv. Štěpána proběhne diskuze na téma „Misie v Africe“. V 19.00 se pak uskuteční koncert Mužského byzantského sboru sv. Efraima, na nějž s vystoupením naváže orchestr Csík.

Úterý 7. září

Po ranních chválách promluví kanadský kardinál Gérald Lacroix a zazní svědectví chaldejského patriarchy Louise Raphaela Saka. Hlavním celebrantem mše svaté v 11.30 bude filipínský arcibiskup Jose S. Palma. Mezi úterními workshopy se objeví témata jako eucharistie a Duch Svatý, svědectví bývalé protestantské misionářky Barbary Heil, která konvertovala ke katolicismu, prezentace maďarských katolických prorodinných hnutí a téma objevení Boží krásy v modlitbě a adoraci.

Středa 8. září

Společná modlitba ranních chval proběhne od 8.45. Po ní bude kázat kard. Charles Maung Bo z Myanmaru a o své svědectví se podělí Moysés Azevedo, zakladatel katolické komunity Shalom. Workshopy v tento den poběží již od 11.30 a budou se týkat následujících témat: Jedna Země, jeden Chléb – svět encykliky Laudato si‘, Obnova diecézí a farností skrze nepřetržitou eucharistickou adoraci, hnutí Rebuilt a Svatá země jako země eucharistie.

V 16.00 bude slavena bohoslužba v byzantské liturgii v bazilice sv. Štěpána. Hlavním celebrantem bude Youssef Absi Melkite, řeckokatolický patriarcha ze Syrie. Od 17.00 je pak možné zúčastnit se bohoslužeb v budapešťských farních kostelech v evropských jazycích – němčině, polštině, angličtině, rumunštině, latině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině či portugalštině.

Kulturním vrcholem dne bude koncert Budapešťského cikánského symfonického orchestru od 20.00 v divadle Erkel.

Čtvrtek 9. září

Po ranních chválách pronese katechezi kard. John Onaiyekan z Nigerie. Teoložka a jedna z prvních žen v Papežské biblické komisi, Mary Healy, vystoupí od 10.30 se svým svědectvím, po němž bude následovat mše svatá sloužená ekvádorským arcibiskupem Alfredo José Espinoza Mateusem. Tato bohoslužba bude hudebně doprovázena částmi mše „Le Devleske“, která je v romském jazyce a byla speciálně zkomponována pro tuto příležitost.

Workshopy od 14.30 nabídnou témata jako mučednictví italských kněží po 2. světové válce, prožívání eucharistie v rámci romské pastorální péče mezi nejchudšími, syrsko-malabarská katolická církev ve světle eucharistie nebo téma eucharistie, evangelizace a sociální angažovanost v Evropě.

V 19.00 bude v bazilice sv. Štěpána vystavena Nejsvětější Svátost k „Eucharistické adoraci komunit“ a nabídnuta příležitost ke svátosti smíření. Od 19.30 bude současně probíhat koncert Moskevského patriarchálního sboru v Lisztově akademii.

Pátek 10. září

Na ranní modlitbu naváže katecheze kard. Dominika Duky. Dopolední svědectví pronese János Áder, současný maďarský prezident. Mši svatou bude sloužit lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich. Během bohoslužby zazní části „Budapešťské mše“, jejíž základ tvoří židovské melodie zpívané v latině a která je symbolickým výrazem věrnosti církve vůči jejím kořenům, výrazem její přijímací lásky a jejího poselství současné společnosti.

Páteční workshopy se zaměří na eucharistii a židovskou liturgii, povolání laiků ke svatosti, situaci křesťanů v Koreji a svědectví osob z komunity Cenacolo o osvobozující síle eucharistie.

Večerní program s názvem „Večer mladých“ nabídne od 19.00 koncert, chvály, svědectví a adoraci. Vedle programu pro mladé zazní v Lisztově akademii od 19.30 „Eucharistická symfonie“, jejímž autorem je P. Armando Pierucci OFM.  

Sobota 11.září

Od 10.00 do 15.00 hodin se na Markétině ostrově bude konat Festival rodin. Mše svatá, na kterou naváže eucharistické procesí za světla svíček, bude slavena od 17.00 hodin a zakončena na náměstí Hrdinů závěrečným požehnáním v 21.00. Celebrovat ji bude kard. Péter Erdö, arcibiskup a metropolita arcidiecéze ostřihomsko-budapešťské.

Neděle 12. září

V 11.30 bude Svatý otec sloužit závěrečnou mši svatou „Statio orbis“ na náměstí Hrdinů.

___________________

Průběh Mezinárodního eucharistického kongresu můžete sledovat na TV Noe:

7. – 10. září

14:00 -14:30  Živý kongres

Rozhovor o aktuálním dění na 52. Mezinárodním eucharistickém kongresu v Bratislavě

Sobota 11. září

19:00 – 19:30  Zprávy z Budapešti (L)

Mezinárodní eucharistický kongres 2021 – reportáže a aktuální dění z celosvětové akce.

Neděle 12. září

10:30 – 11:30  STUDIO Mezinárodní eucharistický kongres 2021 (L)

Rozhovory s pozvanými hosty a reportáže z Budapešti.

11:30 – 13:30  Mše svatá na závěr Mezinárodního Eucharistického kongresu, Budapešť (L)

Zdroj: https://www.iec2020.hu/en; www.katyd.cz

(www.cirkev.cz)

Odešel přítel Medžugorje

PATER MARINKO ŠAKOTA O MONS. HENRYKOVI HOSEROVI: ODIŠIEL PRIATEĽ MEDŽUGORIA

 

Opustil nás náš arcibiskup Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie. Odišiel od nás biskup, ktorý bol našim skutočným otcom. Bol to vzácny človek, ktorý miloval ľudí a oni milovali jeho. Jeho otcovskú starostlivosť a dobrotu sme pociťovali každodenne, či už my bratia františkáni, ktorí sme s ním žili, alebo pútnici, ktorí sa s ním stretali. Na prvý pohľad vyzeral možno prísne, ale v skutočnosti bol plný dobroty.

  Odišiel priateľ Medžugoria. Už od samého začiatku v roku 2017, keď prišiel ako pápežský delegát Svätého Otca Františka, si arcibiskup Hoser zamiloval Medžugorie. Jeho slová „my Medžugorčania“, ktoré povedal pri sv. omši na sviatok sv. Jakuba, hovoria o jeho stotožnení sa s farníkmi tejto farnosti.

   Pozorne sledoval pastoračné udalosti v Medžugorí a s veľkým záujmom skúmal exitujúci fenomén. Na rozdiel od niektorých, ktorí hľadali a zdôrazňovali len negatívne skutočnosti, Mons. Henryk Hoser ako priateľ pravdy vedel vidieť pozitívne veci – plné spovednice, kristocentrickú medžugorskú duchovnosť, nespočetné množstvo pútnikov, ktorí hľadajú Boha, starostlivosť nás františkánov o duchovný rast pútnikov ako aj snahu farníkov prijímať pútnikov do svojich domovov. Výrazne tak prispel k pozitívnemu imidžu a príjemnej atmosfére, keď išlo o novinársky alebo iný úsudok o Medžugorí.

Arcibiskup Henryk Hoser o medžugorskej duchovnosti nehovoril len pozitívne, ale ju aj osobne žil. Trikrát do týždňa bol prítomný na adorácii a v piatok na poklone kríža. Stredy a piatky sa postil. Veľmi miloval Pannu Máriu a utiekal sa k nej.

Na častých stretnutiach v jeho kancelárii vyjadroval svoje názory na určité otázky, ale vždy si vedel vypočuť aj iné názory. Veľmi túžil, aby bola v Medžugorí postavená kaplnka ustavičnej poklony, ale aj iné objekty, ktoré by pomohli v pastoračnej činnosti. Pozýval architektov z Vatikánu i z Poľska, aby ponúkli svoje návrhy. Žiaľ, pandémia narušila tieto plány.

V roku 2018 osobne zakúsil krásu Mladifestu a potom, čo pápež František v roku 2019 dovolil organizovanie pútí do Medžugoria, pozýval na Mladifest kardinálov aj biskupov, aby aj oni zakúsili medžugorskú duchovnosť a aby aj mladí v prítomnosti pastierov zakúsili plnosť Cirkvi.

Keď v roku 2017 pápežský delegát prvýkrát prišiel do Medžugoria, zatúžil ísť na Vrch zjavenia, a aj  napriek fyzickej slabosti v dôsledku prekonania malárie sa mu to podarilo. Aj keď vizionári nespadali pod jeho kompetenciu, zachoval sa ľudsky a rozprával sa s nimi. Chcel ich spoznať, počuť ich hlas a skúsenosť, čo pre vizionárov veľmi veľa znamenalo. Svojím príkladom ukázal ako to malo byť v minulosti a ako by sa malo s vizionármi zaobchádzať v budúcnosti.

Mal rád naše františkánske spoločenstvo v Medžugorí. Rád trávil čas s nami a zdôrazňoval našu veselosť a radosť. Mal zmysel pre humor. Vďaka jeho jednoduchosti a pokore sa s ním dobre komunikovalo.

Na konci môžem povedať len jedno: Vďaka Svätému Otcovi Františkovi, že nám poslal arcibiskupa Henryka Hosera ako svojho osobného delegáta a potom aj ako apoštolského vizitátora! Vďaka arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi za všetko čo urobil pre Medžugorie! A to, čo urobil je veľmi dôležité a nenahraditeľné!

Pater Marinko Šakota

(www.svetlomariino.sk)

Zamysleme se nad svým životním stylem, vybízí papež

Zamysleme se nad svým životním stylem, vybízí papež

Papež František se ve svém poselství zaměřuje na udržitelný životní styl v souvislosti se Světovým dnem modliteb za péči o stvoření, který zahajuje ekumenický měsíc, věnovaný modlitbě a činům za náš společný domov.
Publikováno: 1. 9. 2021 18:15

„Velice mne těší, když vidím mladé lidi, kteří mají odvahu k zahájení projektů zlepšujících jak přírodní, tak sociální prostředí, což jsou dvě reality jdoucí ruku v ruce. My dospělí se od mládeže můžeme mnohému přiučit, protože ve všem, co se týká péče o planetu, jsou mladí lidé průkopníci. Vezměme si z nich příklad a zamysleme se nad svým životním stylem, zejména v těchto krizových momentech – zdravotnické, sociální a ekologické krize. Nad způsobem naší obživy, spotřeby, dopravy a nakládáním s vodou, energií, plasty a dalšími materiálními statky, které je často pro Zemi škodlivé. Rozhodněme se pro změnu! Ubírejme se spolu s mladými lidmi směrem k jednodušším životním stylům, které si váží životního prostředí. Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují. Nejsou to pošetilci, protože se zasazují za svou budoucnost. Chtějí změnit to, co zdědí, až my už zde nebudeme.“

(www.cirkev.cz)

Zářijové události v katolické církvi

Zářijové události v katolické církvi

Letošní září je bohaté na církevní události. Za pár dní začne Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, následovat bude blahořečení polského kardinála Wyszyńského a sr. Czacké a papež František se z Budapešti, kde zakončí eucharistický kongres, přesune na svou pastorační návštěvu Slovenska. Dny uprostřed září pak budou patřit sv. Ludmile a pouti na Tetíně a měsíc ukončí tradiční Národní svatováclavská pouť. Přinášíme přehled církevních událostí v měsíci září.
Publikováno: 3. 9. 2021 12:00

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti 5. – 12. 9.

Mezinárodní eucharistický kongres se uskuteční v Budapešti ve dnech 5. až 12. září 2021. V rámci programu, který zahrnuje přednášky, svědectví, katecheze, panelové diskuse i kulturní akce, vystoupí se svou promluvou také kardinál Dominik Duka, a to v dopoledních hodinách v pátek 10. září. Z biskupů se kromě kardinála Duky kongresu zúčastní také biskupové Jan Vokál, delegát ČBK pro eucharistický kongres, Zdenek Wasserbauer a Josef Nuzík.

Královéhradecké diecézní poutní centrum vypravuje do Budapešti autobusy. V současné době čítá oficiální česká skupina asi 100 lidí. Ještě několik míst je v hotelu k dispozici, takže pokud by někdo zareagoval na poslední chvíli, je to možné. Hlásit se je možné i k jednodenní pouti do Budapešti prostřednictvím emailu poutnik@bihk.cz nebo na tel. čísle 731 598 752.

Maďarská vláda, na rozdíl od slovenské, rozhodla, že pro účastníky kongresu nebudou platit žádná pandemická omezení. Nevyžadují se doklady o testování, bezinfekčnosti ani očkování. Pro pozemní vstup do Maďarska se nevyžaduje žádný příjezdový formulář ani doklad o bezinfekčnosti. Pro letecký vstup je to ale jiné.

Přehled podmínek v souvislosti s pandémiou covid-19 pro vstup do Maďarska naleznete ZDE (link bude doplněn).

Blahořečení kardinála Wyszyńského 12. 9.

12. září se ve Varšavě uskuteční beatifikace kardinála Stefana Wyszyńského a sestry Elżbiety Róży Marie Czacké. Účast na blahořečení bude omezena na delegace z jednotlivých diecézí, středisek a institucí spjatých s kardinálem Wyszyńským a matkou Czackou. Živě jej však bude možné sledovat přes internet (odkaz bude doplněn).

Oficiální stránka beatifikace v polštině je ZDE.

Papežská návštěva Slovenska 13. – 15. 9.

Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Navštíví Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Setká se s mládeží, s Romy, odslouží řeckokatolickou liturgii a také římskokatolickou mši svatou v národní svatyni v Šaštíně. Kardinál Dominik Duka se setká s papežem 14. září v Košicích, kde bude celebrovat mši svatou pro mládež na košickém stadionu Lokomotiva od 11.00 hodin. Papežské návštěvy v Šaštíně se zúčastní předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner a řada biskupů z Čech a Moravy.

Více informací o papežské návštěvě a informace o programu a celý papežův harmonogram naleznete na oficiální stránce návštěvy ZDE.

Přehled podmínek v souvislosti s pandemií covid-19 pro vstup na Slovensko naleznete ZDE.

Přehled jednotlivých pořadů souvisejících s papežskou návštěvou, které bude vysílat TV Noe, naleznete ZDE.

Národní svatoludmilská pouť na Tetíně 18. 9.

16. září 2021 uplyne 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily. Rok svaté Ludmily, který byl vyhlášen 5. července 2020 na Velehradě, vyvrcholí slavnostní mší svatou na Tetíně. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Christopher Schönborn, vídeňský arcibiskup. Jeho pozdrav a krátké zamyšlení nad významem svaté Ludmily si můžete přečíst ZDE.

Přímý přenos zahájení pouti bude zajištěn Českou televizí i televizí Noe ZDE.

Od 12. do 15. září lze také sledovat krátké úryvky z Ludmilina životopisu na Facebooku pražského arcibiskupství ZDE.

Program a další informace naleznete ZDE.

Národní svatováclavská pouť 28. 9.

Tradiční svatováclavská pouť bude letos zahájena v pondělí 27. září příjezdem relikvie k bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a vyvrcholí slavnostní mší svatou 28. září v rekonstruované bazilice sv. Václava, která bude při této příležitosti slavnostně otevřena. Bohoslužbu bude celebrovat Dominik kardinál Duka.

Program Národní svatováclavské pouti a další informace naleznete ZDE.

Setkání organizátorů Červené středy 30. 9

Čtvrtý ročník Červené středy se pomalu blíží – 24. listopadu 2021 – a přípravy jsou již v plném proudu.

Setkání organizátorů Červené středy se bude konat ve čtvrtek 30. září 2021 od 16 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích. Zváni jsou všichni, koho zajímá problematika náboženské svobody a kteří příp. uvažují, že by rádi ve svých farnostech, obcích či společenstvích organizovali aktivitu k letošní Červené středě. Z akce bude i online záznam.

Sekáním provedou P. Stanislav Přibyl, CSsR, za Českou biskupskou konferenci, Petr Jan Vinš za Ekumenickou radu církví, Tomáš Kraus za Federaci židovských obcí a Pavel Svoboda za Institut pro křesťansko-demokratickou politiku.

Na toto setkání je možné se přihlásit zde: https://forms.gle/boLigrzP3BFjQj8D9 

Více informací naleznete na webu www.cervenastreda.cz.

O všech akcích budeme také informovat na svém FacebookuInstagramu a Twitteru, tak nás určitě nezapomeňte sledovat!

(www.cirkev.cz)

Mezi novými ctihodnými je také mladá matka tří dětí

Mezi novými ctihodnými je také mladá matka tří dětí

Papež František při dnešní audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení oprávnil tento vatikánský úřad k vyhlášení hrdinských ctností u trojice Božích služebníků. Jsou to italský minorita Placido Cortese (1907-1944), italská laička a matka rodiny Maria Cristina Cella Mocellin (1969-1995) a italská laička Enrica Beltrame Quattrocchi (1914-2012), dcera blahoslavených manželů Luigiho a Marie Beltrame Quattrocchi.
Publikováno: 30. 8. 2021 14:00

Tito tři noví ctihodní se vyznačují odevzdaností Boží lásce, důvěrou v jeho milosrdenství a nadějí v jeho odpuštění. Začněme příběhem jedné matky, který připomíná životní osudy Gianny Beretty Mollové či současnější příběh Chiary Corbelly Petrillové. Takový byl krátký, ale bohatý život Marie Cristiny Celly Mocellinové, která se narodila 18. srpna 1969 v obci Cinisello Balsamo v milánském okrese. Vyrůstala ve farnosti a během středoškolských let začala svou cestu rozlišování povolání v komunitě Dcer Panny Marie Pomocnice. Když v 16 letech potkala Carla, změnila svůj pohled a cítila, že je povolána k manželství. Dva roky po objevení zhoubného nádoru v levé noze ji léčba a terapie neodradily od dokončení střední školy a svatby s Carlem v roce 1991. Manželé měli dvě děti, ale jakmile Maria Cristina zjistila, že čeká třetí dítě, nemoc se znovu objevila. Navzdory tomu se rozhodla neukončit těhotenství a nepodstoupila léčbu, která by ohrožovala život jejího dítěte. V červenci 1994 se jí narodil zdravý a čilý chlapeček Richard, ale na chemioterapii již bylo pozdě. Zemřela ve věku 26 let.

Církev dnes uznala rovněž hrdinské ctnosti Enriky Beltrame Quattrocchiové, poslední dcery blahoslaveného Luigiho Beltrame Quattrocchiho a Marie Corsiniové, která zemřela před necelým desetiletím v Římě ve věku 98 let. Celá tato rodina se ubírala cestou ke svatosti a jak řekl Jan Pavel II. při beatifikaci manželů Beltrame Quattrocchiových v roce 2001, ukázala, že něco takového „je možné, krásné, mimořádně plodné a zásadní pro dobro rodiny, církve a společnosti“. Enrica chtěla jít ve stopách svých sourozenců, dvou kněží a jedné řeholnice, ale jejím posláním bylo doprovázet staré rodiče. Zapojila se do dobrovolnické práce, do charitativního sdružení svatého Vincence, s nímž navštěvovala nejsložitější oblasti italského hlavního města i do Katolické akce. Věnovala se vyučování a od roku 1976 působila jako vrchní inspektorka ministerstva pro kulturu a přírodní dědictví. Její život poznamenaly různé nemoci a ekonomické problémy, které nikdy nezastínily modlitbu a každodenní účast na mši svaté. V posledních letech svého života pomáhala párům v krizi.

Výrazným rysem minority Placida Corteseho byla jeho schopnost zcela se odevzdat. Byl trpělivý a pohotový v řešení obtížných situací, které se vyskytly v posledních letech jeho života. Narodil se 7. března 1907 na dnešním chorvatském ostrově Cres, v roce 1930 se stal knězem, sloužil v bazilice sv. Antonína v Padově a redigoval časopis „Il Messaggero di Sant’Antonio“. Za druhé světové války z pověření apoštolského nuncia v Itálii mons. Francesca Borgonginiho Ducy pomáhal chorvatským a slovinským internovaným v italských koncentračních táborech, zejména v táboře Chiesanuova u Padovy. Po uzavření příměří v roce 1943 se neúnavně snažil usnadnit útěk bývalých spojeneckých zajatců, ale také lidí pronásledovaných nacisty, včetně Židů. Tuto ochotu si Němci vyložili jako politickou aktivitu a vedla k jeho smrti. Dne 8. října 1944 byl lstí vylákán z baziliky svatého Antonína, která se nacházela v extrateritoriální zóně, a byl odvezen do kasáren SS v Terstu, kde po krutém mučení zemřel.

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)