Archiv článků za měsíc: Únor 2018

Tříkrálová sbírka 2018 v diecézi byla úspěšná

Známe konečný výsledek Tříkrálové sbírky. V litoměřické diecézi koledníci do tříkrálových pokladniček vybrali celkem 2.901.608 korun.

Do sbírky se letos v rámci diecéze zapojilo 24 různých charit a farností, díky nimž se podařilo vykoledovat o více než půl milionu vyšší částku než v předešlém roce (TS 2017: 2.349.405 korun). Celkem 940 pokladniček plnili koledníci v průběhu prvních čtrnácti dnů roku 2018.

„Všem dárcům i koledníků a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit,“ děkuje Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Všechny ostatní informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.

(S využitím tiskové zprávy Edith Vlčkové, PR pracovnice Diecézní charity Litoměřice)