Archiv článků za měsíc: Leden 2018

Tříkrálová sbírka 2018

V tyto dny 1. – 14. ledna probíhá po celé naší zemi Tříkrálová sbírka, největší humanitární sbírka v České republice. Děkujeme všem, kdo sbírku podpoří a pomohou potřebným!

Pokud nepotkáte naše koledníky, můžete Tříkrálovou sbírku u nás podpořit také zasláním příspěvku na náš účet  10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333. Váš příspěvek přidáme do kasiček Tříkrálové sbírky a touto cestou Vám můžeme na Váš dar poskytnout potvrzení o daru.