Archiv článků za měsíc: Březen 2017

Papež František poslal telegram k úmrtí kardinála Vlka

S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, píše papež František v kondolenčním telegramu adresovaném do rukou kardinála Dominika Duky. Text citujeme v plném zněním:

Přijal jsem zprávu o odchodu pana kardinála Miloslava Vlka, emeritního pražského arcibiskupa, k němuž došlo po bolestné nemoci, kterou snášel s vírou a důvěrou v Pána. Obracím se k Bohu s vroucí modlitbou, aby tomuto horlivému a velkodušnému pastýři dopřál věčný odpočinek, a duchovně se sjednocuji s věřícími diecézní komunity, v níž starostlivě vykonával biskupskou službu.
S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, navzdory strádání a pronásledování namířenému proti církvi, stejně jako na jeho plodnou a mnohostrannou apoštolskou činnost prodchnutou přáním dosvědčovat přede všemi radost z evangelia, s níž podporoval autentickou obnovu církve vždy věrnou inspiracím Ducha svatého.
Spolu s projevy upřímné soustrasti příbuzným zesnulého kardinála, kněžím a všem věřícím této drahé arcidiecéze, ze srdce uděluji útěšné apoštolské požehnání, jako znamení víry a křesťanské naděje ve Vzkříšeného Pána.

Franciscus PP.

www.radiovaticana.cz

Fatimský den v březnu v Liběšicích

Každého 13-tého v měsíci jste srdečně zváni do Liběšic u Žatce na Fatimský den.  V chladném, stále ještě předjarním období, probíhají Fatimské dny v kapli Svaté Rodiny na liběšické faře. Po modlitbě růžence na úmysly Panny Marie následuje mše svatá a světelný průvod.

Letošní rok připomíná sté výročí událostí ve Fatimě v Portugalsku, kde se v roce 1917 zjevovala Panna Maria. Fatimské dny jsou odpovědí na naléhavou prosbu Panny Marie o modlitby a pokání. Naše odpověď na výzvy Panny Marie může odvrátit mnohé pohromy, které lidstvu hrozí. Od roku 1917 neztratily tyto výzvy nic na své aktuálnosti.

768x1024-fatima

Seminář pro léčbu neplodnosti

  • HPŽ

Dne 1.4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a pomoci CENAP akreditovaný seminář  „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“. Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky,  je zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění.
Přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/naprohelp