15. června začala novéna k Panně Marii, Královně Míru

Na slavnost Jana Křtitele 24. června 2020 to bude naplněných 39 let od prvního zjevení na kopci Podbrdo. Tímto dnem zároveň vstoupíme do začátku – naplňování – čtyřicátého roku trvání těchto zjevení a přítomnosti Panny Marie v Medžugorji. V tyto dny si můžeme každý vybrat nějakou modlitbu, kterou Panně Marii za její duchovní doprovázení poděkujeme. 🙂