1. výročí zasvěcení rodin a kraje Neposkvrněnému Srdci

V loňském roce u příležitosti výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě putovala po naší zemi socha Panny Marie přímo z Fatimy a 21. září uplynul rok od milostiplné návštěvy Panny Marie, kdy byly na našem poutním místě také zasvěceny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie naše rodiny, celý náš kraj i naše země.