Vánoční blahopřání

Přejeme Vám všem krásné, pokojné, požehnané a milostiplné svátky Narození našeho Spasitele. Kéž betlémské děťátko v této sváteční radostné chvíli pohladí každé srdce!