Tříkrálová sbírka 2023

Začala opět Tříkrálová sbírka. Až do neděle 15. ledna budete na mnoha různých místech potkávat naše koledníky, malé či velké tři krále, kteří přinášejí radostnou zvěst o narození Krista a poselství konání dobrých skutků prostřednictvím sbírky pro charitativní projekty. Děkujeme všem, kdo se zapojíte a děkujeme za Vaši štědrost!  Pokud naše koledníky nepotkáte, Váš dar je možné zaslat také na náš účet 28 015 22 561 / 2010, variabilní symbol 333, aby tak byl dar započítán do sbírky u nás. Děkujeme Vám!