Svatojakubská poutní mše svatá v Hřivicích

Srdečně Vás zveme tuto neděli odpoledne do Hřivic na poutní mši svatou ke cti svatého Jakuba, apoštola.