Poutní mše svatá v Libořicích

Srdečně Vás zveme i do Libořic na každoroční poutní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.