Nejnovější příspěvky

Kardinál Joachim Meisner pochován v katedrále v Kolíně nad Rýnem

Nejenom německá církev se v sobotu 15.7. dopoledne rozloučila s kardinálem Joachimem Meisnerem. Emeritní berlínský a kolínský arcibiskup zemřel před deseti dny (5.7.2017) ve věku 83 let. Pohřební obřady vedl jeho nástupce, kardinál Rainer Maria Woelki, který požádal o pronesení homilie maďarského kardinála Pétera Erdöho. Budapešťsko-ostřihomský arcibiskup byl dlouholetým Meisnerovým spolupracovníkem a přítelem. Mimo jiné spolu sdíleli starost o východoevropské církve prostřednictvím katolického pomocného díla Renovabis.

Na začátku zádušní mše svaté apoštolský nuncius v Německu, arcibiskup Nikola Eterovič, tlumočil krátké poselství papeže Františka, ve kterém Petrův nástupce oceňuje neohrožené nasazení zesnulého za víru a církev. Jak dále podotýká, kardinál Meisner stejnou měrou podporoval církev na západě i na východě. Mezi koncelebranty nechyběli biskupové německých diecézí a sousedních zemí, včetně pražského arcibiskupa kard. Dominika Duky, a hosté z Vatikánu – emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry, kard. Gerhard Ludwig Müller, a osobní sekretář Benedikt XVI., arcibiskup Georg Gänswein. Posledně jmenovaný přečetl v závěru mše svaté list emeritního papeže, který se tímto neobvyklým gestem rozloučil se zesnulým kardinálem.

Za zvuků Mozartovy Korunovační mše, Meisnerova oblíbeného díla (spolu s Adeste fideles a zpěvem Segne du Maria, které doprovázely liturgii), pak byla rakev spuštěna do biskupské hrobky kolínské katedrály. Do hrobu byly vloženy kopie křestního a biřmovacího listu a listin potvrzujících kněžské a biskupské svěcení. Tyto dokumenty kardinál Meisner za života uchovával ve schránce, kterou nazýval svou „archou úmluvy“. Jak uvedlo kolínské arcibiskupství, dřevěný kříž, který jej spolu s biskupskou mitrou doprovází na poslední cestě, si zesnulý kardinál připravil již před smrtí. Stejně tak již před šesti lety sepsal duchovní závěť, která, jak píše, má být „posledním slovem proneseným na tomto světě před bratry a obracejícím se k Ježíši Kristu.“

(www.radiovaticana.cz)

Kardinál Joachim Meisner byl velkým přítelem naší země. Za totality vysvětil tajně mnoho českých kněží a také v době svobody naši zemi často navštěvoval. Mimo jiné založil tradici Fatimských dnů v Praze, v bazilice svatého Jakuba. Byl velkým dobrodincem i v naší zemi. Jistě ho za to bohatá nebeská odměna nemine…

Fatimský den v červenci v Liběšicích u Žatce

Jako každého 13-tého v měsíci, zveme Vás i tentokrát k účasti na Fatimském dni, který je oslavou velkého výročí 100 let od zjevení Panny Marie na tomto místě v Portugalsku. Je to příležitost pomodlit se společně na smír za celé lidstvo, zvláště za velké výzvy, kterým lidstvo čelí nebo možná bude muset čelit a zvláště pak za odvrácení pohrom všeho druhu a pokoj v lidských srdcích. Ve čtvrtek 13. července v 18.00 v liběšickém poutním kostele.