Oslavy Misijní neděle

Misijní nedělí začíná rok misií, který vyvrcholí zvláštním měsícem misií v říjnu 2019. Misijní neděle je zároveň vrcholem tohoto měsíce misií. V rámci misijního jarmarku máte možnost přispět na misie dobrovolným příspěvkem za výrobky misijního klubka v našem kostele. Příspěvek můžete vhodit do kasičky v kostele. Důležitou sbírku na misie v naší farnosti můžete podpořit také příspěvkem na náš účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700. Děkujeme Vám!