Oslava Panny Marie v Liběšicích

Letošní hlavní pouť, navštívená mnohými poutníky, se stala zároveň příležitostí k dokumentaci Regionálního muzea v Teplicích, které sbírá v našem kraji živá svědectví poutních tradic. Z celého dne pak vznikne zkrácený dokument. Navzdory vysídlení většiny původních obyvatel a následnému útlaku totalitního režimu, zůstává poutní tradice v Liběšicích nadále živá a je pramenem požehnání pro celý zdejší kraj. I v letošním roce se hlavní pouti účastnili zástupci původních německých obyvatel, ke kterým také pan opat během kázání německy promluvil.