Opatská benedikce na Strahově

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie prožil strahovský klášter slavnost opatské benedikce, kterou novému strahovskému opatu Danielovi udělil pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.