Novéna k Duchu svatému

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná novéna k Duchu svatému. Devítidenní příprava na velikou slavnost, která proměnila nejen srdce apoštolů, ale všech, kdo byli přítomni. V tyto dny se může celý svět spojit v modlitbě za všechny těžkosti, které lidstvo i jednotlivce trápí. Kéž do každého srdce přijde hojnost paprsků světla.

Litanie k Duchu svatému