Kázání nejen pro děti – 30. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 30. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti na 30. neděli v mezidobí P. Romana Vlka
Publikováno: 24. 10. 2020 13:15

Evangelium (Mt 22,34-40)

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“