Historická událost – slavnost požehnání 3. smírného zvonu v Liběšicích

Po dvojím zrekvírování zvonů se konečně po 77 letech vrací do Liběšic i poslední velký zvon, zasvěcený svatému Josefu. Svatomartinská slavnost tak dostává nový zvláštní rozměr. Smíru událostí dvou světových válek a zároveň poděkování za 30 let svobody u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky české.