Farnosti

Misijní neděle 2016 – 90. výročí Světového dne misií

Darovat druhým je veliká věc. Darování přináší radost do srdce a především je velikým skutkem lásky a milosrdenství. Misijní neděle nás k tomu vybízí. Buďme dobří k druhým a rozdělme se s těmi, kdo často nemají vůbec nic. Sbírku na misie v naší farnosti můžete podpořit prostřednictvím našeho účtu 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.

Jménem všech potřebných, Vám upřímně děkujeme.

misijni-nedele-2016

Misijní most modlitby

V sobotu 22. října ve 21.00 hodin, tak jako každý rok v předvečer Misijní neděle máme možnost vytvořit společný Misijní Most Modlitby. Společně se můžeme sejít na různých místech – doma či v kostelích, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Společná modlitba pak posiluje nejen ty, kdo na misiích, či v misijních zemích žijí, ale také nás, protože i my dnes již žijeme v misijní zemi. 

2016_oslavy_misijni_nedele

misie

velká operace v Siřemi

Nově zhotovenou sanktusníkovou věž pro kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi musel vynést nahoru speciální jeřáb. Operace trvala několik hodin. Nová věžička kostela je prvním široko daleko viditelným symbolem pokračujících snah o záchranu tohoto krásného kostela.

sirem-vezicka-2sirem-vezicka-3sirem-vezicka-4sirem-vezicka-5sirem-vezicka-6-1