152. výročí poutního místa Filipov

V sobotu 13. ledna 2018 si poutníci připomněli 152. výročí poutní tradice ve Filipově. Ve 4.00 hodiny ráno se tu konala pontifikální mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a českými, polskými a německými kněžími. Slavnostní bohoslužby se brzy po ránu účastnilo několik stovek poutníků z Čech, Moravy, Německa, Polska a Slovenska. Někteří z nich část cesty putovali pěšky. Tradičně nechyběli ani členové sdružení Ackermann-Gemeinde, založeného pod vlivem filipovských událostí před 72 lety, včetně jeho bývalého vedoucího pražské kanceláře Mons. Antona Otte.

Poutníci se poprvé podívali do milostné kaple Uzdravení nemocných, kde v minulých měsících probíhala kompletní obnova podlahy a kam byl nově nainstalován varhanní pozitiv. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.  (www.dltm.cz)