Papež: Víra přináší harmonii v rodinách, v církvi i ve světě

Papež: Víra přináší harmonii v rodinách, v církvi i ve světě

26. 8. 2022, 16.06
František dnes ráno přijal rodinu Pedra Marii Guimarãese de Mello, podnikatele, kteří poskytují práci více než tisícovce lidí a kteří papeže požádali, aby se modlil za rodiny, těhotné ženy a jednoho z jejich příbuzných. Papež ve své promluvě připomněl, že modlitba pomáhá udržovat víru živou, a vyzval k upírání pohledu na Ukřižovaného. Níže naleznete překlad celého papežova projevu, který pronesl ve španělštině.
Náhled

Dobré ráno, vítám všechny a děkuji za návštěvu!

Jste velká a jednotná rodina. Děkuji vám za svědectví vaší lásky k církvi a za vaši pouť ke hrobu svatého Petra. Víra v Ježíše vás sem přivedla a svedla dohromady. Je dobré vidět rodinu sjednocenou, rodinu posílenou darem víry. Když vidím vaši rodinu a myslím na rodiny, jako je ta vaše, připomínám si Žalm 133: „Hle, jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí pospolu: Jak nejlepší olej na hlavě, který stéká na vousy, na vousy Árónovy, který stéká na lem jeho roucha“ (Ž 133,1-2).

Olej je krásným obrazem sjednocení, je obrazem štěstí ze společenství. Olej je však také obrazem víry, která posiluje naše svazky a prostřednictvím Ducha svatého umožňuje harmonii v rodinách – a to je důležité – harmonii také v církvi, ve světě. Povzbuzuji vás, abyste nikdy nedopustili, aby olej víry ve vašich lampách došel (srov. Mt 25,1-13). Tímto způsobem v jistém smyslu spolupracujete s Boží milostí, kterou zakoušíme při setkání s ním. Pánovu přítomnost zakoušíme v mnoha okolnostech, ale především ve svátostech a při rozjímání o jeho slově.

A nezapomínejme na modlitbu, protože modlitba nám pomáhá udržovat víru živou; olej víry se uchovává tím, že často obracíme své myšlenky k Pánu: tolik nám může pomoci, když se podíváme na obraz Ukřižovaného, když na něj upřeme svůj pohled. Je to krásný způsob modlitby.

Vyzývám vás, abyste jako rodina i jako jednotlivci pokračovali v cestě víry a důvěřovali v dobrotu Pána a v ochranu Panny Marie, kterou ve Fatimě tolik uctíváte. Prosím vás, abyste se za mě modlili. A nyní, jak nás požádala hlava rodiny, pomodleme se společně tři Zdrávasy: Zdrávas Maria, …

(www.zpravy.cirkev.cz)