Obnova poutního areálu v Horní Polici

Slavnostní znovuotevření poutního areálu v Horní Polici

V sobotu 27. června byl po první etapě oprav znovuotevřen poutní areál kostela Navštívení Panny Marie ve farnosti Horní Police na Českolipsku. Při slavnostní mši svaté litoměřický biskup Jan Baxant požehnal rekonstruovanému kostelu a oltáři, papežský nuncius Charles Balvo požehnal varhanům a po mši svaté biskup Baxant požehnal novým zvonům. “Velmi si přeji, aby toto krásné místo bylo nejen památkou na minulost, ale živým místem s otevřenou náručí pro všechny příchozí,” řekl P. Stanislav Přibyl, administrátor farnosti.
Více fotografií na www.cirkev.cz.