Události

Sbírka na nový zvon pokračuje

V roce 2017 uplyne 100 let od prvního zrekvírování zvonů liběšického poutního kostela. U příležitosti tohoto smutného výročí jsme vyhlásili sbírku na první nový zvon. Za prvních šest měsíců sbírky se vybralo již přes 100 tisíc korun. Stále máme možnost tento cíl uskutečnit. Zde najdete nové číslo sbírkového účtu, původní číslo sbírkového účtu však stále platí. Děkujeme všem, kdo již přispěli a děkujeme všem, kdo nám pomáháte tuto informaci dále šířit.

36 let obdarování

Zjevení jsou velký fenomén nejen naší doby. Již 36 let probíhají v Medžugorji události, které dávno překročily hranice Bosny a Hercegoviny. Od 24. června 1981 do dnešních dnů. Církev je při hodnocení událostí velmi opatrná a zpravidla se dá očekávat nějaké konečné stanovisko až po ukončení zkoumaných zjevení. Každý se ale může o všem přesvědčit na místě samém. Je velmi mnoho těch, kteří na tomto místě prožili veliké duchovní obdarování. A za to je třeba Panně Marii děkovat z celého srdce. Kéž bychom neopakovali chyby, kterých se dopustili lidé před námi ignorováním výzev z Fatimy. Kéž by se neopakovaly události, které tak silně poznamenaly dvacáté století. Všechno záleží také především na nás. Na naší ochotě změnit svůj život, dát Boha ve svém životě na první místo… 

Hlavní pouť v Liběšicích – již příští týden

Srdečně Vás zveme již příští týden na Hlavní pouť na mariánském poutním místě v Liběšicích u Žatce. Letošní rok připadá pouť přímo na důležité datum 2. července, kdy se odehrála událost, která dala poutnímu místu v Liběšicích svůj zásadní význam. Zjevení Panny Marie a zázračné zachránění tonoucího sedláka a jeho synka při povodni v roce 1743 připomíná nejen vigilie na místě samém, ale také prosebné procesí v neděli z Klůčku do Liběšic.

Fatimský den v měsíci červnu

Srdečně Vás zveme na další Fatimský den v Liběšicích – v úterý 13. června v 18 hodin. V tomto Mariánském roce máme možnost mimořádným způsobem prožívat výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku a živě si připomínat aktuálnost fatimských poselství. V uplynulém měsíci navštívil Fatimu osobně papež František. V měsíci říjnu pak zasvětí naši zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie naši biskupové v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav.

Oslava svátku sv. Bonifáce ve Fuldě

U příležitosti svátku sv. Bonifáce, patrona diecéze Fulda, navštívil v sobotu 5. června 2017 generální vikář Mons. Martin Davídek sídelní město biskupství. V zastoupení litoměřického biskupa Jana Baxanta se zde zúčastnil pontifikální mše svaté ke cti sv. Bonifáce. Pod širým nebem se před katedrálou shromáždilo na sedm tisíc poutníků z Německa, polského Horního Slezska, Nizozemí, ale i Česka. Sídelní biskup Fuldy Heinz Josef Algermissen ve zdravici vyjádřil svou radost nad přítomností zástupce litoměřické diecéze, neboť přátelské a živé vztahy mezi oběma místy jsou po desetiletí velmi silné. Jeho slova pak jen potvrdila četná setkání generálního vikáře s našimi německými krajany a přáteli.

Kázání pronesl katovický arcibiskup Wiktor Skworc, který připomenul osobnost sv. Bonifáce a jeho příklad pro současnost, ale i dopis polských biskupů německým z roku 1965, který otevřel novou éru polsko-německých vztahů a stal se i impulzem pro výměnu dopisů mezi Československou a Německou biskupskou konferencí v roce 1990. Setkání ve Fuldě bylo nejen svědectvím víry, ale i pevným přátelstvím mezi evropskými národy.

( www.dltm.cz)